Over Ferm

Ik ben Willy Nales. Sinds 2001 ben ik zelfstandig adviseur en interimmanager onder de naam Ferm P&O. Ferm is een prachtig woord voor moed, geestkracht en doorzettingsvermogen. Eigenschappen waarmee ik graag in organisaties een toegevoegde waarde lever om de prestaties te verbeteren of veranderingen gerealiseerd te krijgen.

Alles wat we doen is mensenwerk.
Sta daarom met beide voeten op de grond.
Samen zetten we ferme stappen.

Ik help managers die worstelen met het gedoe om een verandering in de organisatie gerealiseerd te krijgen. De noodzaak en druk nemen toe, maar er is tijd nodig om medewerkers in de verandering mee te nemen. Met de focus op het belang voor de organisatie bepalen we samen de veranderaanpak en kiezen we voor interventies die mensen uitnodigen mee te bewegen. Met als resultaat dat medewerkers zich willen ontwikkelen in lijn met de organisatieontwikkeling. Ondertussen bewaken we de balans tussen vaart maken en zorgvuldigheid. Zodoende wordt de manager de regisseur van de verandering.

Omdat ik geloof in een leven lang leren, ben ik opnieuw gaan studeren en heb ik in 2016 mijn Master gehaald in Implementation and Change Management aan de OU. Met de kennis die ik in deze studie heb opgedaan leg ik een stevig fundament onder wat ik in de praktijk vooral doe op basis van ervaring en gezond verstand. Met gevoel voor mensen, verhoudingen en humor.

Ik werk vooral in non-profitorganisaties. Bij deze organisaties gaat het niet alleen over de klant-leverancier-relatie en het belang van de aandeelhouders. De context waarin non-profitorganisaties opereren is extra complex omdat er veel ogen zijn die meekijken hoe ze het doen. Ik begrijp die context en ook wat dat aan de binnenkant van die organisaties doet en betekent. Ik begrijp de cultuur en ook wat veranderen in deze organisaties uitdagend en lastig maakt. Daarom kan ik met de blik van een buitenstaander iets toevoegen dat helpt.